Productora, espectacles medievals i recreacions històriques
Productora, espectáculos medievales y recreaciones historicas
Producer, historical reenacment and medieval performances

L'ARNÈS DEL CAVALLER"L'arnès del Cavaller"


L'obra de Martí de Riquer "L'arnès del cavaller" és l'eix central d'aquesta nova exposició, inspirada en els reculls del escriptor, alma cubrae ha confeccionat un nou treball, on s'explica l'evolució de les armadures i armes des del segle XI al XV. Gràcies a la col.laboració de Francesc Riart hem pogut anar acotant peça a peça les obres exposades, intentant reproduir-les al més fidedigne possible.
Cal remarcar que totes les peces han estat elavorades artesanalment pel mateix grup d'AC.
Aquesta nova exposició s'ha pogut veure en el marc del Mercat Medieval de Vic, a la Llotja del Blat, on ha estat visitada per unes 5.000 persones en aquests 5 dies de fira, bon començament! :D .


Fotografia Osona.cat

La obra de Martí de Riquer "L'arnès del cavaller" es el eje central de esta nueva exposición, inspirada en las compilaciones del escritor, alma cubrae ha confeccionado un nuevo trabajo, donde se explica la evolución de las armaduras y armas desde el siglo XI al XV. Gracias a la colaboración de Francesc Riart hemos podido ir ajustando pieza a pieza las obras expuestas, intentando reproducirlas lo mejor posible.
Esta nueva exposición se ha podido ver en el marco del Mercado Medieval de Vic, en la Llotja del Blat, dónde ha sido visitada por unas 5.000 personas en estos 5 días de feria, buen comienzo! :D .

The work of Martí de Riquer "L'arnès del cavaller" is the centerpiece of this new exhibition. Inspired by the collections of the writer, Alma Cubrae have made a new exhibition, which explains the evolution of the armors and weapons from the XI to XV century. Thanks to the collaboration of Francesc Riart we have been able to adjust piece by piece all the works exhibited, trying to reproduce everything the best as possible.

This new exhibition has been shown in the context of the Medieval Market of Vic, in the showroom "Llotja of Blat". It has been visited by around 5,000 people during the the 5-day fair, that's a good start! :D